Nhiều người, vì nhiều lý do, hoàn cảnh khác nhau, đã ly hôn và trở thành mẹ đơn thân hay “gà trống nuôi con”. Những người này, có thể do mối nhân duyên đưa đẩy, đã quen, tìm hiểu, và đi tới quyết định kết hôn với Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ. Theo quy định của Luật di trú, người chồng/ vợ là công dân Mỹ, hay thường trú nhân được phép nộp đơn bảo lãnh cho người vợ/chồng đang sinh sống tại Việt Nam hoặc đang ở Mỹ. Người con riêng, nếu thỏa mãn các yêu cầu của Luật di trú, thì cũng được bảo lãnh đến Mỹ định cư.

I – Điều kiện về nhân thân của người con riêng:

Để được bảo lãnh đến Mỹ định cư, người con riêng phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
– Tại thời điểm cha/mẹ ruột kết hôn với mẹ/cha kế, người con riêng phải còn độc thân và dưới 18 tuổi.

– Nếu đến thời điểm phỏng vấn, mà người con riêng dưới 16 tuổi, thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người mẹ/cha ruột kia về việc cho con được cùng đi xuất cảnh.

– Người con riêng không rơi vào các trường hợp bị cấm nhập cảnh vào Mỹ như phạm tội, bệnh tật…

II – Các hình thức bảo lãnh con riêng:

1. Trong trường hợp người con riêng cùng cha/mẹ ruột của mình nhập cảnh vào Mỹ hợp pháp và đang hiện diện trên đất Mỹ, mà người cha/mẹ ruột này kết hôn với công dân Mỹ, thì nếu thỏa mãn các đều kiện nêu ở Mục I trên đây, đồng thời dưới 21 tuổi khi nộp hồ sơ bảo lãnh, thì người con riêng sẽ được đứng tên chung trong hồ sơ bảo lãnh và xin thẻ xanh tại Mỹ, mà không cần phải quay về Việt Nam.

Nhưng nếu người con riêng đã trên 21 tuổi, thì phải chờ người cha/mẹ ruột nhận thẻ xanh 10 năm, sau đó làm hồ sơ bảo lãnh theo diện con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân, và người con này phải phỏng vấn tại Việt Nam.

2. Nếu người con riêng này thỏa mãn các điều kiện nêu ở Mục I, mà đang ở Việt Nam, trong khi chạ/mẹ ruột đang ở Mỹ và kết hôn với công dân Mỹ, thì người con riêng này không được đứng chung hồ sơ bảo lãnh và xin thẻ xanh với người cha/mẹ ruột. Trong trường hợp này, phải chờ người cha/mẹ ruột nhận được thẻ xanh 10 năm, sau đó mở hồ sơ bảo lãnh cho người con riêng theo diện con độc thân của thường trú nhân.

Trong trường hợp này, người cha/mẹ kế có thể mở hồ sơ bảo lãnh trực tiếp cho con riêng từ Việt Nam nếu con riêng dưới 21 tuổi. Thủ tục này có một số khác biệt so với thủ tục bảo lãnh con ruột dưới 21 tuổi thông thường. Tốt nhất là nên nhờ dịch vụ có chuyên môn, kinh nhiệm về di trú để hỗ trợ.

3. Tuy nhiên, trong trường hợp con riêng dưới 21 tuổi, nhưng đã đủ 18 tuổi khi người cha/mẹ ruột kết hôn với người mẹ/cha kế, thì nên sử dụng diện bảo lãnh hôn phu hôn thê (Fianceé), lúc đó con riêng sẽ được bảo lãnh đến Mỹ và được cấp thẻ xanh tại Mỹ. Lưu ý, diện hôn phu hôn thê, thì người được bảo lãnh phải phỏng vấn tại Việt Nam, cho dù người được bảo lãnh có đang ở Mỹ hay ở Việt Nam.

Trong trường hợp bảo lãnh diện hôn phu hôn thê, nếu người được bảo lãnh đang ỡ Mỹ, thì nên xin một giấy phép chấp thuận không bị ngăn cản vào Mỹ, trước khi quay về Việt Nam để phỏng vấn.

Nguồn TÌM HIỂU LUẬT PHÁP HOA KỲ